Kurucularımız

Ahmet ELGİNKAN

1893-1972

H. Ümmehan ELGİNKAN

1901-1985

H. Ekrem ELGİNKAN

1924-1999

H. Cahit ELGİNKAN

1926-1965

ELGİNKAN Topluluğu'nun kurucuları, Manisa şehrinin köklü ailelerinden olan ELGİNKAN Ailesi'dir.

Bulgaristan'dan anayurda göç etmiş, ticaret geleneğine sahip bir aileye mensup Merhum Ahmet ELGİNKAN ve ailesinin kökleri Saruhan'lılara uzanan Merhume Ümmehan ELGİNKAN; çocukları Ekrem ve Cahit ELGİNKAN'ın birlikte iş hayatına atılmalarına öncülük etmişlerdir. ELGİNKAN Topluluğu bugün de aile büyüklerinden miras kalan sağduyu, bilinç ve değerlerle geleceğe ilerlemektedir.